Câu hỏi:

09/01/2020 4,742

Phần ảo của số phức z=-7+6i bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho số phức z  thỏa mãn 2z-iz¯=2+5i . Môđun của số phức z bằng

Xem đáp án » 10/01/2020 16,968

Câu 2:

Số phức liên hợp của số phức z=2-3i là

Xem đáp án » 09/01/2020 16,959

Câu 3:

Cho số phức z=(1-2i)^2 . Tính mô đun của số phức 1/z

Xem đáp án » 10/01/2020 14,601

Câu 4:

Cho số phức z=3-4i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức  z

Xem đáp án » 10/01/2020 13,019

Câu 5:

Tìm các số thực x và y thỏa mãn (3x-2)+(2y+1)i=(x+1)-(y-5)i, với i là đơn vị ảo

Xem đáp án » 10/01/2020 8,204

Câu 6:

Cho số phức z  có số phức liên hợp z¯=3-2i . Tổng phần thực và phần ảo của số phức z bằng

Xem đáp án » 10/01/2020 8,072

Câu 7:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức z=-4+5i có tọa độ là

Xem đáp án » 10/01/2020 6,939

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK