Câu hỏi:

11/01/2020 2,200

Cho hình chóp S.ABC SAABC, tam giác ABC vuông tại B. Góc giữa SC và (SAB) 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khối lăng trụ có thể tích V và chiều cao h. Khi đó diện tích  S của đáy được tính theo công thức

Xem đáp án » 10/01/2020 16,144

Câu 2:

Một khối tứ diện đều cạnh a có thể tích bằng

Xem đáp án » 14/01/2020 5,779

Câu 3:

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi E,F lần lượt là các điểm đối xứng của B qua C, DM là trung điểm của đoạn thẳng AB. Gọi T là thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (MEF). Tính diện tích S của thiết diện (T).

Xem đáp án » 14/01/2020 4,942

Câu 4:

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 3a, BC = a2 mặt bên (A' BC) hợp với mặt đáy (ABC) một góc 600. Tính thể tích khối lăng trụ.

Xem đáp án » 14/01/2020 4,844

Câu 5:

Cho khối chóp có thể tích V= 30cm3 và diện tích đáy S = 5cm2 Chiều cao h của khối chóp đó là

Xem đáp án » 14/01/2020 4,835

Câu 6:

Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có mặt bên là hình vuông cạnh a bằng

Xem đáp án » 14/01/2020 4,662

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK