Câu hỏi:

18/06/2019 24,655

Hiđrocacbon X cộng HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có hàm lượng clo là 55,04%. X có công thức phân tử là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Hướng dẫn  X phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol 1:1 nên X có công thức là CnH2n.

Phương trình phản ứng :

Theo giả thiết ta có :

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân anken ứng với công thức C4H8 là:

Xem đáp án » 18/06/2019 101,259

Câu 2:

Anken X có công thức cấu tạo:

CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là :

Xem đáp án » 18/06/2019 86,679

Câu 3:

Chất nào sau đây làm mất màu nước brom?

Xem đáp án » 18/06/2019 37,703

Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng sau :

CH3-CCH+AgNO3/NH3X+NH4NO3

X có công thức cấu tạo là ?

Xem đáp án » 18/06/2019 22,308

Câu 5:

Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl, thu được sản phẩm chính là:

Xem đáp án » 18/06/2019 20,410

Câu 6:

Anken có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 18/06/2019 19,946

Bình luận


Bình luận