100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no cơ bản (P1)

  • 34924 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

3.5

Đánh giá trung bình

33%

33%

0%

33%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trần Thị Kỳ Vân

2 năm trước

Kim Khánh

1 năm trước

Kkhhooaa Nngguuyyeenn

Bình luận


Bình luận

Như Quỳnh Nguyễn
11:24 - 28/04/2020

6 chứ ạ

Như Quỳnh Nguyễn
11:26 - 28/04/2020

5đp 1 đp hình học là 6 chứ ạ vì đp ch3-ch=ch-ch2-ch3 ra 2 đp và 4đp kia nữa

Phạm Thu Hường
22:33 - 04/06/2020

bạn tính đồng phân này chưa CH3-CH(CH3)-CH=CH2? cái thứ 7 đấy

Đặng Khánh Ly
21:51 - 20/06/2020

Phạm Thu Hường cái bạn nói có đp hình học à?

Hoàng Phú Huy
14:51 - 19/03/2022

6 nha