Câu hỏi:

20/06/2022 65

Cho biểu thức: A=(1x2+2xx24+1x+2)(2x1).

 a) Rút gọn biểu thức A.

 b) Tìm x để A = 1.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) ĐKXĐ: {x0x20x+20{x0x±2

Ta có: A=(1x2+2xx24+1x+2)(2x1)

=[1x2+2x(x2)(x+2)+1x+2].  2xx

=[x+2(x2)(x+2)+2x(x2)(x+2)+x2(x2)(x+2)]  .    (x2)x

=x+2+2x+x2(x2)(x+2)  .    (x2)x

=4xx+2  .    1x=4x+2.

Vậy A=(1x2+2xx24+1x+2)(2x1)=4x+2.

 b) Ta có A = 1 hay 4x+2=1.

Û x + 2 = − 4

Û x = − 6 (TMĐK).

Vậy để A =1 thì x = − 6.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80 km, cả đi lẫn về mất 8 giờ 20 phút. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng. Biết rằng vận tốc dòng nước là 4 km/h.

Xem đáp án » 20/06/2022 83

Câu 2:

Cho hình bình hành ABCD và điểm F trên cạnh BC. Tia AF cắt BD và DC lần lượt ở E và G. Chứng minh:

a) Chứng minh: ∆DEA  ∆BEF và ∆DGE ∆BAE.

b) Chứng minh: AE2 = EF . EG.

c) Chứng minh rằng BF. DG không đổi khi điểm F thay đổi trên BC.

Xem đáp án » 20/06/2022 38

Câu 3:

Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) |x – 9| = 2x + 5;

b) 12x4215x8+x;

c) 2x3+3x+3=3x+5x29.

Xem đáp án » 20/06/2022 23

Câu 4:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ (như hình vẽ). Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ. Biết CA = 3 cm, AB = 4 cm, BB’ = 7 cm.

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ (như hình vẽ). Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ. Biết CA = 3 cm, AB = 4 cm, BB’ = 7 cm. (ảnh 1)

Xem đáp án » 20/06/2022 22

Bình luận


Bình luận