Câu hỏi:

30/06/2022 27

Em hãy viết chương trình điều khiển robot dò đường, đi từ điểm A đến vị trí B thì rẽ trái, đi đến C thì dừng lại (Hình 11.6). Robot có trang bị cảm biến dò đường bốn mắt.

Media VietJack

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khởi động chương trình

forever

if Tín hiệu dò đường (2, cổng)=0 and Tín hiệu dò đường (3, cổng)=1

Xoay trái (70)

if Tín hiệu dò đường (2, cổng)=1 and Tín hiệu dò đường (3, cổng)=0

Xoay phải (70)

if Tín hiệu dò đường (2, cổng)=0 and Tín hiệu dò đường (3, cổng)=0

if Tín hiệu dò đường (1, cổng)=1 and Tín hiệu dò đường (4, cổng)=1

Đi thẳng (100)

if Tín hiệu dò đường (1, cổng)=0 and Tín hiệu dò đường (4, cổng)=0

Xoay trái (70)

if Tín hiệu dò đường (2, cổng)=1 and Tín hiệu dò đường (3, cổng)=1

Dừng lại

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lập trình dẫn đường với cảm biến dò đường hai mắt.

Đọc, thảo luận cách thức dẫn đường tự động cho robot với cảm biến dò đường hai mắt.

Xem đáp án » 30/06/2022 26

Câu 2:

Em hãy viết đoạn chương trình robot dò đường trong trường hợp tổ hợp tín hiệu từ cảm biến dò đường là (0,0,0,1) gặp ngã ba robot rẽ trái.

Xem đáp án » 30/06/2022 25

Câu 3:

Em hãy giải thích ý nghĩa của tổ hợp tín hiệu từ cảm biến dò đường 4 mắt trong các trường hợp sau:

a) (0, 1, 1, 1)

b) (1, 1, 1, 0)

Xem đáp án » 30/06/2022 22

Câu 4:

Em hãy tìm cách thay đổi các câu lệnh của chương trình dò đường ở Mục 2 sao cho robot vẫn di chuyển đúng như chương trình hiện có.

Xem đáp án » 30/06/2022 21

Câu 5:

Em hãy tìm hiểu thêm thông tin về một số robot hiện nay ở Việt Nam trên Internet.

Xem đáp án » 30/06/2022 21

Câu 6:

Theo em làm thế nào để robot có thể tự di chuyển đúng đường đi đã vạch sẵn?

Xem đáp án » 30/06/2022 19

Bình luận


Bình luận