Câu hỏi:

05/07/2022 14

Trên một đường tròn bán kính R gồm hai nửa bằng nhau AMB và ANB có hai chất điểm xuất phát đồng thời từ A và chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Biết rằng trên nửa AMB các chất điểm chỉ chuyển động được với vận tốc v1 và trên nửa ANB chúng chỉ chuyển động được với vận tốc v2. Sau bao nhiêu lâu kể từ lúc xuất phát, hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi đó chất điểm thứ 2 đi trên nửa ANB đến điểm C và còn cách B là

s=πRv2t1=πR(v1v2)v1

khoảng thời gian hai chất điểm còn phải đi thêm để gặp nhau:

t2=s2v2=πRv1v22v1v2

thời gian để chúng gặp nhau là:

t=t1+t2=πRv1+πRv1v22v1v2=πR(v1+v2)2v1v2

Trường hợp 2:   v1< v2 tương tự ta cũng có kết quả như trên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một dây chì của một cầu chì bị cháy đứt nếu hiệu điện thế đặt trên nó là U. Nếu độ dài của dây chì đó tăng gấp n = 2 lần và đường kính của dây cũng tăng gấp k = 2 lần thì dây chì sẽ bị cháy đứt khi hiệu điện thế đặt trên nó bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 05/07/2022 47

Câu 2:

Trong một bình nhiệt lượng kế ban đầu chứa m0=100gnước ở nhiệt đột0=200C, người ta bắt đầu nhỏ các giọt nước nóng xuống đều đặn, nhiệt độ nước nóng không đổi. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ nước trong nhiệt lượng kế vào số giọt nước nhỏ vào bình có dạng như hình vẽ. Coi khối lượng của các giọt nước là như nhau và sự cân bằng nhiệt được thiết lập ngay sau khi giọt nước nhỏ xuống. Bỏ qua mọi sự mất mát nhiệt vào môi trường và nhiệt lượng kế.

1.     Tính nhiệt độ của nước nóng và khối lượng của mỗi giọt nước.

2.     Giả thiết khi nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là 400C, người ta không đổ thêm nước nóng nữa, mà thả vào đó một cục nước đá có khối lượng 50g. Tính nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế khi có cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K; nhiệt nóng chảy của nước đá ở 00C là =336.103 J/kg.

Trong một bình nhiệt lượng kế ban đầu chứa  nước ở nhiệt độ  , người ta bắt đầu nhỏ các giọt nước nóng xuống  (ảnh 1)

Xem đáp án » 05/07/2022 18

Câu 3:

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, trước một thấu kính O1, cho một ảnh cùng chiều với vật cao gấp 5 lần vật. Biết tiêu cự của thấu kính này bằng 20cm.

1.     Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính và vẽ ảnh.

Đặt thêm một thấu kính phân kì O2 có tiêu cự 20cm sao cho trục chính của hai thấu kính trùng nhau, khoảng cách giữa hai quang tâm là 30cm rồi đặt vật AB vào trong khoảng giữa hai thấu kính, vuông góc với trục chính. Xác định vị trí đặt vật để hai ảnh của vật AB qua hai thấu kính có vị trí trùng nhau

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 4:

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U = 100 V;R1=R2=10Ω.  Điện trở của ampe kế là RA=1Ω. Điện trở của vôn kế vô cùng lớn.

1.     Khi khóa K mở, ampe kế chỉ 1A, vôn kế chỉ 50 V.

Tính R0 R3.

2.     Đóng khóa K, ampe kế chỉ 0,5A và dòng điện chạy theo chiều từ C đến D. Tinh R4 và số chỉ của vôn kế.

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U = 100 V;   Điện trở  (ảnh 1)

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 5:

Một khối hình trụ có bán kính R đặt trên một đế phẳng nằm ngang. Khối trụ được chia làm hai phần theo một mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục của nó. Khối lượng của mỗi nửa khối trụ là m còn trọng tâm G của chúng cách trục một khoảng r. Để hình trụ không bị tách đôi, người ta vắt qua nó một sợi dây nhẹ không dãn và ở hai đầu dây treo hai trọng vật có cùng khối lượng. Bỏ qua ma sát giữa khối trụ và mặt đế. Tìm khối lượng nhỏ nhất của mỗi trọng vật treo ở hai đầu dây
Một khối hình trụ có bán kính R đặt trên một đế phẳng nằm ngang. Khối trụ  (ảnh 1)

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Bình luận


Bình luận