Câu hỏi:

15/01/2020 144

Nghiệm của bất phương trình log2(3x-2)<0

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tích tất cả các nghiệm của phương trình log22x+log2x+1=1

Xem đáp án » 15/01/2020 13,421

Câu 2:

Cho a, b là 2 số thực khác 0. Biết 1125a2+4ab=62533a2-10ab . Tính tỉ số ab.

Xem đáp án » 15/01/2020 11,517

Câu 3:

Số giá trị nguyên của m<10 để hàm số y=ln(x2+mx+1) đồng biến trên 0;+ 

Xem đáp án » 15/01/2020 6,799

Câu 4:

Giả sử 121+x2x4dx=1caa-bb+cba;b;cN; 1a,b,c9. Tính giá trị biểu thức S=C2a+cb-a

Xem đáp án » 15/01/2020 6,202

Câu 5:

Trong tất cả các cặp (x;y) thỏa mãn logx2+y2+24x+4y-41 Tìm m để tồn tại duy nhất cặp (x;y) sao cho x2+y2+2x-2y+2-m=0.

Xem đáp án » 15/01/2020 6,019

Câu 6:

Cho hai số thực dương a và b thỏa mãn a2+b2=98abKhẳng định nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 15/01/2020 5,923

Câu 7:

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi parabol y=2-x2 và đường thẳng y=-x

Xem đáp án » 15/01/2020 5,220

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK