Câu hỏi:

15/01/2020 311

Với giá trị nào của m thì phương trình 9x-12-2m-1.15x-12+4m-2.52x-12=0 có hai nghiệm thực phân biệt 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghiệm của phương trình e6x-3e3x+2=0

Xem đáp án » 15/01/2020 6,740

Câu 2:

Nghiệm của bất phương trình 3x>81

Xem đáp án » 16/01/2020 6,649

Câu 3:

Tập nghiệm của bất phương trình 2x-1>1161x

Xem đáp án » 16/01/2020 2,879

Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức T=log23.log34...log10231024

Xem đáp án » 16/01/2020 2,714

Câu 5:

Cho logax =p, logbx =q, logabcx =r. Hãy tính logcx theo p,q,r

Xem đáp án » 16/01/2020 2,698

Câu 6:

Xét x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện x2+y2=1. Đặt S=2x2+6xyx2+2xy+3y2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 16/01/2020 2,280

Câu 7:

Gọi S là tập hợp số nguyên dương k thỏa mãn điều kiện: 1elnkxdx<e-2. Số phần tử của tập S là

Xem đáp án » 16/01/2020 2,034

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK