Câu hỏi:

16/01/2020 4,417

Trong không gian với hệ tọa độ Oxy cho mặt phẳng (P): z-2x+3=0. Một vecto pháp tuyến của (P) là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mặt phẳng có phương trình nào sau đây song song với trục Ox ?

Xem đáp án » 16/01/2020 110,497

Câu 2:

Trong hệ trục tọa độ Oxyz, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oyz) là:

Xem đáp án » 16/01/2020 79,929

Câu 3:

Cho 2 điểm M(1;2;-4) và M'(5;4;2) biết M' là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng α . Khi đó mặt phẳng có 1 vectơ pháp tuyến là

Xem đáp án » 16/01/2020 15,739

Câu 4:

Cho mặt phẳng α: 2x-3y-4z+1=0. Khi đó , một vecto pháp tuyến của α

Xem đáp án » 16/01/2020 13,382

Câu 5:

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(1;2;-3) và B(3;-1;1)

Xem đáp án » 16/01/2020 12,516

Câu 6:

Tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P): 2x-3y+z=0

Xem đáp án » 16/01/2020 10,011

Câu 7:

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x3+y2+z1=1. Véc tơ nào sau đây là vecto pháp tuyến của (P)?

Xem đáp án » 16/01/2020 8,209

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK