Câu hỏi:

20/01/2020 4,700

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn z-2i=2 z2 là số thuần ảo?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack


Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi S là tổng các số thực m để phương trình z2-2z+1-m=0 có nghiệm phức thỏa mãn z=2 Tính S.

Xem đáp án » 20/01/2020 35,151

Câu 2:

Xét các số phức z thỏa mãn (z+2i)(z¯+2) là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của z là một đường tròn, tâm của đường tròn đó có tọa độ là 

Xem đáp án » 20/01/2020 23,725

Câu 3:

Tìm các số thực ab thỏa mãn 2a+(b+i)i=1+2i với i là đơn vị ảo.

Xem đáp án » 20/01/2020 21,369

Câu 4:

Kí hiệu z1,z2 là hai nghiệm phức của phương trình x2-3z+5=0. Giá trị của z1+z2bằng

Xem đáp án » 20/01/2020 15,754

Câu 5:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (3+2i)z+(2-i)2=4+i. Tìm phần ảo của số phức w=(1+z)z¯.

Xem đáp án » 21/01/2020 12,398

Câu 6:

Cho hai số thực x,y thỏa mãn phương trình x+2i=3+4yi. Khi đó, giá trị của x và y là:

Xem đáp án » 20/01/2020 9,565

Câu 7:

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn z(z-5-i)+2i=(6-i)z

Xem đáp án » 21/01/2020 9,268

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK