Pháp luật với sự phát triển của đất nước (phần 1)

  • 3299 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Học sinh A giành Huy chương vàng Olympic quốc tế nên được một số trường đại học xét tuyển thẳng. Học sinh A đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Lời giải; Học sinh A giành Huy chương vàng Olympic quốc tế nên được một số trường đại học xét tuyển thẳng. Học sinh A đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung bồi dưỡng phát triển tài năng.


Câu 2:

Vì cha mẹ không muốn cho Q đi bộ đội nên mẹ Q đã đưa cho ông P một khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân dự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp này.những ai đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?

Xem đáp án

Đáp án C

Lời giải: Trong trường hợp này mẹ Q, ông P, ông T đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta.


Câu 3:

Ông B là người say mê với các hoạt động phục dựng, truyền dạy các bài hát cổ của dân tộc mình cho con cháu và được nhà nước nhiều lần khen thưởng. Việc làm của ông B thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện chủ yếu nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Lời giải: Việc làm của ông B thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện văn hóa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận