Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 7146 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đặng Khương

Bình luận


Bình luận

vỉn a
20:39 - 16/12/2020

ko thấy đáp án dưới