Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 có đáp án (Đề 1)

  • 1753 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Số chẵn liền trước của số 99000 là:

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 3:

Tìm số nhỏ nhất trong các số sau:

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 4:

Biết x > 21001 và y < 21002. Hãy so sánh x và y:

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 5:

Hãy so sánh A = 8km 40cm, B = 8000m 4dm

Xem đáp án

Đáp án là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phan Thị Ngọc
17:08 - 18/04/2021

hay