Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 có đáp án (Đề 2)

  • 636 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số 38899 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 2:

Số lẻ liền sau số 99879 là:

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 3:

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

Xem đáp án

Đáp án là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận