Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking

  • 12726 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ə/. Đáp án A phát âm là /e/


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:Đáp án A, B, C phát âm là /ɪə/. Đáp án D phát âm là /e/


Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /k/. Đáp án B phát âm là /s/


Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ə/. Đáp án D phát âm là /ʊə /


Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /ə/. Đáp án B phát âm là /i/


4

Đánh giá trung bình

55%

27%

18%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Nguyễn Thanh

M

4 năm trước

My Nguyễn

t

3 năm trước

tuan vu

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

L

3 năm trước

Lê Thị Cẩm Tú

3 năm trước

Phạm Quang Minh

T

2 năm trước

Trần Minh Vũ

N

2 năm trước

Nguyễn Diệu Linh

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

D

2 năm trước

Duy Nguyễn Nhật Phương

K

2 năm trước

Khiên Phạm Công

Bình luận


Bình luận

Pham Buoi Lon
12:31 - 14/11/2022

dit nhau di ae eh co gai ngon dit nat lon no luon chay mau lnon

Pham Buoi Lon
12:31 - 14/11/2022

dit dit dit dit dit gai