Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 có đáp án

  • 2934 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

Xem đáp án

Đáp án B

Đây là câu giới thiệu bản thân


Câu 2:

Nice to ___________ you again, Minh.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu đầy đủ: Nice to see you again: rất vui được gặp lại cậu.


Câu 3:

“Hi. How are you today?” – “___________”.

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp lại câu hỏi sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.


Câu 4:

“Hi. How are you today?” – “___________”.

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp lại câu hỏi sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.


Câu 5:

– “Hi. How are you today?” – “___________”.

Xem đáp án

Đáp lại câu hỏi sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

trần tuấn tú

k

9 tháng trước

không có tên

K

6 tháng trước

Kiều Đức Anh

Bình luận


Bình luận

Tâm cute
21:27 - 16/06/2021

không viết được

Nguyễn Mạnh
16:18 - 01/08/2021

phần tự luận ko viét đc

Thanh Hải
16:09 - 27/10/2021

Ko viết được!

Lê Đức Nguyên
21:02 - 14/11/2021

Đúng

Kenvil Dalik
08:08 - 10/11/2021

ko viết đc

Lê Đức Nguyên
21:02 - 14/11/2021

Đúng

Lê Đức Nguyên
21:01 - 14/11/2021

Ko viết được!

Trần Minh Nhật
08:35 - 19/12/2021

ko viết được

Lan Tran
18:35 - 20/12/2021

ko viết đc

Võ Thị Diệu Linh
16:44 - 27/01/2022

Không viết được thành câu hoàn chỉnh

Đào Ngọc Huyền
19:32 - 21/02/2022

Đúng

HUỲNH NGỌC QUỐC
16:11 - 12/03/2022

câu1 : B

Nguyễn Hồng Nhi
19:14 - 22/03/2022

Dễ quá

mai anh phúc cường
15:11 - 28/03/2022

0

Duy Khánh
20:35 - 07/04/2022

ko viết đc

Miu cute
11:19 - 20/04/2022

phần tụ luận không viết được