Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 có đáp án

  • 1448 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

minh hoàng

Bình luận


Bình luận

Bùi Nguyễn Phương Anh
09:11 - 12/12/2021

cũng đc nhưng đến bài điền thì ko điền được vs ko đánh chữ đc

Bùi Nguyễn Phương Anh
09:52 - 12/12/2021

mình đổi qua bài tiếp theo nhưng thấy đề y chang bài trước