Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? có đáp án

  • 2036 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 4:

What’s the matter with Tony?

Xem đáp án

Đáp án: He has a fever (Cô ấy bị sốt)


Câu 5:

What’s the matter with David?……………………

Xem đáp án

Đáp án: He has stomach ache (Anh ấy bị đau bụng)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hùng Nguyễn Văn

Bình luận


Bình luận