Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast! có đáp án

  • 1586 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Fill in the blank

1. F_ST   2. TOU_H 3. C_IMB 

Xem đáp án

1. fast    (nhanh)

2. touch    (chạm)

3. climb    (leo trèo)


Câu 2:

Fill in the blank

4. CA_BAGE  5. BOR_D 6.K_IFE

Xem đáp án

4. cabbage    (bắp cải)

5. bored    (tẻ nhạt)

6. knife    (cái dao)


Câu 3:

Fill in the blank

7. MA_CHES

8. S_AIR

9._TOVE

Xem đáp án

7. machines    (cỗ máy, máy móc)

8. stair    (cầu thang)

9. stove    (bếp, lò)


Câu 4:

Fill in the blank

10.B_EAK

11. DAN_EROUS

12. BUR_

Xem đáp án

10. break    (vỡ)

11. dangerous    (nguy hiểm)

12. burn    (cháy)


Câu 5:

Fill in the blank with suitable word

What are you__________? I’m __________a cabbage

Xem đáp án

Đáp án: doing – cooking

Dịch: Bạn đang làm gì thế? – Tôi đang nấu bắp cải.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

P

1 năm trước

Phùng Thị Thu Ngân

HAY🤑🤑🤑

Bình luận


Bình luận