Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?

  • 1532 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

Why    like    who    where    what    farmer

Linda: (1) ______would you like to be in the future?

Nam: I’d like to be a (2) ________.

Linda: (3) _______would you like to have that job?

Nam: Because I’d (4) ________to look after farm animals and work in the open air.

Linda: (5)_______would you like to work?

Nam: On a farm in the mountains.

Linda(6)________would you like to work with?

Nam: With other farmers and engineers.

Xem đáp án

Đáp án:    1. What    2. farmer    3. Why    4. like    5. Where    6. Who

Dịch:

- Bạn thích làm gì trong tương lai?

- Tôi muốn là một nông dân.

- Tại sao bạn muốn làm nghề đó?

- Vì tôi muốn chăm sóc những con vật và làm việc trong môi trường mở.

- Bạn muốn làm ở đâu?

- Một nông trại trên núi.

- Bạn muốn làm việc cùng ai?

- Với những nông dân và kĩ sư khác.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mia Machiro
08:44 - 05/07/2021

đẹp ko ?

Ảnh đính kèm