Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office?

  • 1449 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Say where the buildings are.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office?

Xem đáp án

Đáp án:

1. The theatre is on the corner of White Avenue and Apple Street.

(Rạp hát ở góc Đại lộ White và Phố Apple.)

2. The pharmacy is on the corner of White Avenue and Orange Street.

(Hiệu thuốc nằm ở góc đại lộ White và phố Orange.)

3. The post office is on the corner of Apple Street and White Avenue.

(Bưu điện ở góc phố Apple và đại lộ White.)

4. The cinema is next to the supermarket.

(Rạp chiếu phim ở cạnh siêu thị.)

5. The supermarket is between the cinema and the hospital.

(Siêu thị ở giữa rạp chiếu phim và bệnh viện)

6. The hospital is next to the supermarket.

(Bệnh viện ở cạnh siêu thị.)

7. The stadium is opposite the cinema.

(Sân vận động ở đối diện rạp chiếu phim.)

8. Green Tower is at the end of Apple Street.

(Tháp Green ở cuối phố Apple.)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

like

Bình luận


Bình luận