Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit? có đáp án

  • 1401 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Read and circle a or b.

What do you think of Tao Dan Park in Ho Chi Minh City?

It’s more_______than I expected.

Xem đáp án

Đáp án B

Bạn nghĩ gì về công viên Tao Đàn ở thành phố Hồ Chí Minh? - Nó đẹp hơn tớ mong đợi.


Câu 2:

 _______place would you like to visit, the pagoda or the museum?

I’d like to visit the museum.

Xem đáp án

Đáp án B

Bạn thích đi thăm nơi nào hơn, chùa hay bảo tàng? - Tớ thích thăm bảo tàng hơn.


Câu 3:

What do you______of the Temple of Literature?

It’s more interesting than I expected.

Xem đáp án

Đáp án A

Bạn nghĩ gì về Văn miếu? - Nó thú vị hơn tớ mong đợi.


Câu 4:

Which______would you like to visit, the museum or the park?

I’d like to visit the park.

Xem đáp án

Đáp án B

Bạn muốn đi thăm nơi nào hơn, bảo tàng hay công viên?

Tớ thích đi công viên hơn.


Câu 5:

Read and complete. Use the sentences in the box.

Xem đáp án

Đáp án: 1. c    2. b    3. d    4. a

Mai: Đây là lần đâu tiên tớ đi thăm thành phố Đà Nẵng.

Quân: Bạn muốn đi thăm một vài nơi thú vị không?

Mai: Có chứ.

Quân: Bạn thích đi nơi nào hơn, Bà Nà Hill hay Cầu Rồng?

Mai: Tớ muốn đi Bà Nà Hill.

Quân: Bạn muốn biết thêm về lịch sử Đà Nẵng không?

Mai: Tất nhiên rồi.

Quân: Được. Tớ sẽ kể cho bạn trên đường đi. Giờ thì đi thôi.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

very good

Bình luận


Bình luận

Mia Machiro
08:02 - 05/07/2021

It's great

Mia Machiro
08:03 - 05/07/2021

Very useful lesson

Mia Machiro
08:05 - 05/07/2021

thiên thần hộ vệ

Ảnh đính kèm