Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 6: How many lessons do you have today? có đáp án

  • 1573 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chọn từ có phát âm khác:

Xem đáp án

Đáp án C

Các đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/


Câu 2:

Chọn từ có phát âm khác:

Xem đáp án

Đáp án B

Các đáp án A, C, D phát âm là /e/. đáp án B phát âm là /i/


Câu 3:

Chọn từ có phát âm khác:

Xem đáp án

Đáp án D

Các đáp án A, B, C phát âm là /ae/. Đáp án D phát âm là /ei/


Câu 4:

Chọn từ có trọng âm khác:

Xem đáp án

Đáp án C

Các đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 3.


Câu 5:

Chọn từ có trọng âm khác:

Xem đáp án

Đáp án D

Các đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

L

1 năm trước

Lê Hạnh

app rất hay luôn

Bình luận


Bình luận

Trương Thị Kim Ngân
21:19 - 25/04/2022

d