Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading? có đáp án

  • 1728 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Complete the dialogue:

Ben: Hi, Minh. What are you ......................... this weekend?

Minh: I’m going to stay at home ......................... and finish my book.

Ben : ......................... are you reading?

 

Minh: Aladdin and the Magic .........................

Xem đáp án

Đáp án:

Ben: Hi, Minh. What are you doing this weekend?

Minh: I’m going to stay at home alone and finish my book.

Ben : What are you reading?

Minh: Aladdin and the Magic Lamp.

Dịch:

Ben: Chào, Minh. Bạn đang làm gì cuối tuần này?

Minh: Tôi sẽ ở nhà một mình và hoàn thành cuốn sách của mình.

Ben: Bạn đang đọc gì vậy?

Minh: Aladdin và cây đèn thần.


Câu 2:

Complete the dialogue:

Nicky: What do you do in your free .........................?

Harry: I read a lot. I like fairy tales.

Nick: I see. What are you ......................... now?

Harry: Snow ......................... and the seven Dwarfs. What about you? Do you like fairy tales?

Nick: No, I ......................... . I like reading short stories.

Harry: What are you reading now?

 

Nick: A Halloween story.

Xem đáp án

Đáp án:

Nicky: What do you do in your free time?

Harry: I read a lot. I like fairy tales.

Nick: I see. What are you reading now?

Harry: Snow White and the seven Dwarfs. What about you? Do you like fairy tales?

Nick: No, I don’t. I like reading short stories.

Harry: What are you reading now?

Nick: A Halloween story.

Dịch:

Nicky: Bạn làm gì trong thời gian rảnh?

Harry: Tôi đã đọc rất nhiều. Tôi thích truyện cổ tích.

Nick: Tôi hiểu rồi. Bạn đang đọc gì vậy?

Harry: Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Thế còn bạn? Bạn có thích truyện cổ tích không?

Nick: Không, tôi không có. Tôi thích đọc truyện ngắn.

Harry: Bạn đang đọc gì bây giờ?

Nick: Một câu chuyện Halloween.


Câu 3:

Read and match:

1. What’s An Tiem like?a. He’s a clever boy.1.
2. Do you like reading fairy tales?b. She’s cruel woman.2.
3. What’re you reading?c. He's hard working.3.
4. What’s Snow White like?d. No, I like comic books.4.
5. What’s Aladdin like?e. They are short and generous.5.
6. What are the seven Dwarfs like?f. A funny story.6.
7. What’s she reading?g. She’s beautiful and kind.7.
8. What’s Cam's mother like?h. I’m reading The Fox and the Crow.8.

Xem đáp án

Đáp án:

1C, 2D, 3H, 4G, 5A, 6E,7F, 8B

Dịch

1. An tiêm thế nào? - Anh ấy chăm chỉ.

2. Bạn thích đọc truyện cổ tích không? - Không, tôi thích truyện tranh.

3. Bạn đang đọc gì thế? - Tôi đang đọc The Fox and the Crow

4. Bạch Tuyết thế nào? - Cô ấy xinh đẹp và tốt bụng

5. Aladdin thế nào? - Đó là cậu bé thông minh.

6. Bảy chú lùn thế nào? - Họ lùn và hào phóng.

7. Cô ấy đang đọc gì thế? - Một câu chuyện cười.

8. Mẹ của Cám thế nào?. - Đó là một phụ nữ hống hách.


Câu 4:

Odd one out:

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C là tên riêng các nhân vật.


Câu 5:

Odd one out:

Xem đáp án

Đáp án A

B, C, D là tên thể loại truyện.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận

Trà My
20:21 - 30/12/2020

không bấm được

Mia Machiro
09:22 - 08/07/2021

đúng

THANH NGUYEN
16:45 - 12/11/2022

trán quá

THANH NGUYEN
16:47 - 12/11/2022

trán quá

Trà My
20:21 - 30/12/2020

em dùng bằng máy tính ạ

hà nguyễn
10:39 - 10/11/2021

chả bấm đc gì cả

THANH NGUYEN
16:45 - 12/11/2022

trán