Bộ đề 1- Luyên thi THPTQG 2019 Tổ hợp KHXH có đáp án (Lịch sử)

  • 4527 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phong trào hay tổ chức nào dưới đây không phải do Phan Bội Châu khởi xướng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Hình thức chính quyền được thành lập ở Nghệ An - Hà Tĩnh trong những năm 1930 – 1931 là

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận