Bộ đề 4 - Luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án (Lịch sử)

  • 4767 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Văn kiện nào đặt nền tảng cho quan hệ Mĩ – Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án D 


Câu 2:

Tổ chức Hiệp ước Vácsava là

Xem đáp án

Đáp án B 


Câu 3:

Cuộc nội chiến giữa lực lượng Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng ở Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án  C 


Câu 4:

Địa bàn hoạt động chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Hương Khê trong phong trào Cần vương những năm cuối thế kỉ XIX là

Xem đáp án

Đáp án A 


Câu 5:

Ngành kinh tế ở Việt Nam chịu ảnh hưởng đầu tiên của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 là

Xem đáp án

Đáp án A 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận