Bộ đề ôn Luyện tổ hợp - KHXH cực hay có đáp án (Lịch Sử)

  • 8249 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cách mạng Cuba giành thắng lợi vào năm nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Lực lượng chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Do tác động của Chiến tranh lạnh, các cuộc chiến tranh cục bộ đã diễn ra ở

Xem đáp án

Chọn C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Kim Hằng

Bình luận


Bình luận