Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1: Việt Nam thời nguyên thủy đến thế kỉ X (Đề số 1)

  • 3063 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Loài vượn cổ chuyển biến thành Người tối cổ cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Di cốt Người tối cổ được tìm thấy đầu tiên ở những khu vực nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Người tối cổ sử dụng phổ biến công cụ lao động gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Từ chỗ sử dụng những mảnh đá có sẵn để làm công cụ, Người tối cổ đã biết lấy những mảnh đá hay hòn cuội lớn, đem ghè một mặt cho sắc và vừa tay cầm. Như thế, họ đã bắt đầu biết chế tác công cụ, công cụ thô kệch này được gọi là đồ đá cũ (sơ kì).


Câu 4:

Người tối cổ đã có những phát minh lớn gì ghi dấu ấn trong thời nguyên thủy?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận