Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 1 (Đề 1)

  • 3234 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Loài vượn cổ chuyển biến thành Người tối cổ cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Di cốt Người tối cổ được tìm thấy đầu tiên ở những khu vực nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Người tối cổ sử dụng phổ biến công cụ lao động gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Người tối cổ đã có những phát minh lớn gì ghi dấu ấn trong thời nguyên thủy?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận