Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 2)

  • 2842 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tên nước Đại Việt có từ thời vua nào của nhà Lý?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

 Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV, nước ta trải qua các triều đại nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Dưới thời Nhà Trần, người đứng đầu các xã gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Bộ luật hành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?Do ai ban hành?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh Lợnn
20:54 - 14/05/2023

1b,g
2 c,e
3a,d