Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 6 (Đề 1)

  • 3468 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

. Đế quốc Rô-ma dần dần lâm vào tình trạng khủng hoảng vào từ thế kỷ

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Vì sao đến giữa thế kỷ IV, các bộ lạc người Giéc-man ồ ạt xâm nhập vào đế quốc Rô-ma?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Đế quốc Rô-ma hung cứ một thời, đến năm 476, bị bộ tộc nào xâm chiếm?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Trong các vương quốc “man tộc” của người Giéc-man, vương quốc nào giữ vai trò quan trọng và thể hiện rõ nét nhất quá trình phong kiến hóa?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

 Người phơ-răng vốn dĩ là một bộ tộc sống ở miền nào của châu Âu?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận