Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 6 (Đề 4)

  • 3469 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thành thị trung đại châu Âu ra đời biểu hiện sự tiến bộ trước hết trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Công cụ sản xuất được cải tiến hơn, kỹ thuật canh tác tiến bộ hơn và khai hoang được đẩy mạnh, diện tích canh tác tăng nhanh, điều đó dẫn đến hệ quả gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của các hội chợ ở châu Âu trung đại nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Thành thị châu Âu trung đại ra đời có tác động như thế nào đối với sự tồn vong của các lãnh địa phong kiến?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận