Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)

  • 3390 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm:

Điểm nào sau đây không đúng với địa hình châu Á?

Xem đáp án

Đặc điểm địa hình châu Á là:

- Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ và có nhiều đồng bằng rộng.

- Các dãy núi chạy theo hai hướng chính.

- Các núi và sơn nguyên tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm.

Chọn: A.


Câu 2:

Các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là:

Xem đáp án

Các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.

Chọn: C.


Câu 3:

Rừng cận nhiệt phổ biến ở:

Xem đáp án

Rừng cận nhiệt phổ biến ở khu vực Đông Á.

Chọn: B.


Câu 4:

Ở Đông Á về mùa đông gió thổi từ trung tâm áp cao nào đến áp thấp nào?

Xem đáp án

Ở Đông Á về mùa đông từ gió thổi trung tâm áp cao Xi bia đến áp thấp A lê út.

Chọn: A.


Câu 5:

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Châu Á?

Xem đáp án

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực của Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á Châu Á.

Chọn: A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận