Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 1 - Đề 1)

  • 3192 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Vua ở Trung Quốc được gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Điểm khác nhau cơ bản giữa đặc điểm kinh tế các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Mâu thuẫn chính trong xã hội Thị quốc Địa Trung Hải là?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Các quốc gia cổ đại phương Tây theo thể chế

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận