Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

  • 5568 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: (SGK - tr.10)


Câu 2:

Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Đến thời Xuân Thu – Chiến Quốc, nhờ sự xuất hiện của công cụ bằng sắt, diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng, làm cho xã hội Trung Quốc có nhiều thay đổi sâu sắc.


Câu 3:

Những thành thị đầu tiên của người Ấn Độ xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: (SKG - tr.15)


Câu 4:

Những thành thị cổ nhất của người Ấn xuất hiện ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Vương quốc Ma-ga-da xuất hiện ở khu vực nào của Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

N

1 năm trước

Nguyễn Xuân Quỳnh

Bình luận


Bình luận