Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

  • 4476 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thời Trần, ruộng đất của quý tộc, vương hầu do vua ban gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Xã hội thời Trần gồm có những tầng lớp nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Thời Trần, nhà nước độc quyền quản lí nghề thủ công nào?

Xem đáp án

Đáp án A


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2

2 năm trước

29.Lớp 7/13_Trương Tuấn Phi

Bình luận


Bình luận