Đề kiểm tra 45 phút Địa lí 11 Học kì 2 có đáp án - Đề 1

  • 931 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy núi làm ranh giới tự nhiên giữa châu Á và châu Âu là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Đặc điểm nào đúng với đặc điểm tự nhiên phần phía Đông của Liên bang Nga?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Chiều dài của đường Xích đạo xấp xỉ với chiều dài

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Vấn đề dân số mà Liên bang Nga đang quan tâm nhất hiện nay là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa con người vào vũ trụ là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận