Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Lịch sử 7 Cánh diều có đáp án- Đề 2

  • 486 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò, vì

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Quân đội Đại Việt dưới thời nhà Lý và nhà Trần đều được xây dựng theo

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thuỳ Linh Hà
20:16 - 20/04/2023

......
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
:)))))
..___..