Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Lịch sử 7 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 1

  • 1793 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Để giữ ổn định vùng biên giới của đất nước, nhà Lý đã thực hiện chính sách gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý đặt dưới sự lãnh đạo của ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Lý Thường Kiệt chọn khúc sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chặn quân Tống xâm lược vì dòng sông này

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Cách kết thúc cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý có điểm gì độc đáo?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tiểu ma đầu

Đang làm thì phải tải lại trang nên phải làm lại từ đầu! Mong được khắc phục!

Bình luận


Bình luận

Tiểu ma đầu
21:33 - 02/05/2023

Câu 2 đáp án B

Linh 6c THCS NTT
08:25 - 11/03/2024

câu 2 phải là d chứ

Linh 6c THCS NTT
08:27 - 11/03/2024

Câu 9: Đáp án C chứ