Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Lịch sử 7 Kết nối tri thức có đáp án-Đề 2

  • 1786 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Công trình kiến trúc nào thời nhà Lý có hình dạng mô phỏng bông hoa sen nở trên mặt nước?.

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Năm 1010, vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Đại La, vì

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Năm 1075, quân dân nhà Lý thực hiện các cuộc tập kích sang đất Tống, nhằm mục đích

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Tư tưởng nào xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý (1075 - 1077)?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tiểu ma đầu

Đang làm thì phải tải lại trang nên phải làm lại từ đầu! Mong được khắc phục!

Bình luận


Bình luận