Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa 11 CTST có đáp án

  • 714 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các nước trên thế giới phân chia thành nước phát triển và nước đang phát triển dựa theo

Xem đáp án
Đáp án: A

Câu 3:

Ở các nước phát triển, ngành nào sau đây đóng góp nhiều nhất trong GDP?

Xem đáp án
Đáp án: C

Câu 4:

Nhóm các nước đang phát triển thường có quy mô GDP như thế nào?

Xem đáp án
Đáp án: B

Câu 5:

Để phân biệt các nước phát triển và đang phát triển theo trình độ phát triển kinh tế-xã hội không sử dụng chỉ tiêu nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án: D

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận