Đề kiểm tra học kì 2 Địa lí 10 Cánh diều có đáp án - Đề 2

  • 585 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính chất tập trung của sản xuất công nghiệp là trên một diện tích nhất định, không phải

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Các ngành công nghiệp như dệt - may, da giày, công nghiệp thực phẩm thường phân bố ở

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Ngành được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới là công nghiệp

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Công nghiệp thực phẩm không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

4 tuần trước

Bùi Quốc Thái

Bình luận


Bình luận