Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 10 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 2107 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chính sách quân điền của nhà Nguyễn khi ban hành không có hiệu quả, vì

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Hậu quả lớn nhất mà chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để lại là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Sự bùng nổ liên tục các cuộc nổi dậy của nhân dân dưới thời Nguyễn phản ánh điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành của hai giai cấp mới là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Đâu không phải nguyên nhân thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận