Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo có đáp án- Đề 1

  • 647 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong những năm đầu của cuộc khởi nghĩa (1418 - 1423), nghĩa quân Lam Sơn đã

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Chiến thắng nào của nghĩa quân Lam Sơn có ý nghĩa quyết định, buộc quân Minh phải chấm dứt chiến tranh?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Tác phẩm sử học tiêu biểu do Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê biên soạn có nhan đề là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận