Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7 Kết nối tri thức có đáp án- Đề 1

  • 1632 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Năm 1418, Lê Lợi đã tập hợp hào kiệt bốn phương, dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh tại căn cứ nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Tháng 11/1426, nghĩa quân Lam Sơn đã mai phục và giành thắng lợi trước quân Minh ở đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, đặt neien hiệu Thuận Thiên, khôi phục lại quốc hiệu

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê đã biên soạn bộ sách nào dưới đây

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Vua Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp như tể tướng, đại tổng quản, đại hành khiển nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

chọn đáp án C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đặng Phúc

Bình luận


Bình luận

Hoàng Đức
16:59 - 23/04/2023

Như lol

31.Quốc Thái 6.2
16:46 - 14/05/2023

J ZAY