Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7 Kết nối tri thức có đáp án- Đề 2

  • 1626 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Bộ “Quốc triều hình luật” thời Lê sơ còn có tên gọi khác là

Xem đáp án

chọn đáp án C


Câu 4:

Đại thành toán pháp, Thiền môn giáo khoa,… là những tác phẩm nổi tiếng của

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Biện pháp phát triển nông nghiệp nào đã được nhà nước phong kiến Đại Việt thời Lý - Trần - Lê sơ đưa vào trong các bộ luật?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đặng Phúc

Bình luận


Bình luận

asdsadsa
09:33 - 03/05/2023

HAY

Chuyển Ngô
08:10 - 23/04/2024

câu 5 tại sao lại là A

Chuyển Ngô
08:11 - 23/04/2024

giúp mình