Đề kiểm tra học kì 2 Văn 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (Đề 1)

  • 4453 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hình ảnh cỏ dại xuất hiện trong:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Theo đoạn trích, lúc đi xa, con người thường nhớ về những gì?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Sự xuất hiện của những hình ảnh trong khổ 2 có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án

Chọn B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 tháng trước

Khánh Hoàng Minh

Bình luận


Bình luận