Đề thi cuối học kì 2 Lịch sử 10 CTST - Đề 02 có đáp án

  • 261 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn minh Thăng Long là tên gọi khác của

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Bộ luật thành văn đầu tiên của Đại Việt là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Bạch Vân Quốc ngữ thi tập là tập thơ tiêu biểu của

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Ai đã chế tạo thành công súng thần cơ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Yếu tố nào đã thúc đẩy sự hưng khởi của các đô thị ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận