Đề thi Địa 11 giữa học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2553 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Quốc gia nào sau đây không thuộc khu vực Trung Á?

Xem đáp án
Chọn đáp án A. Áp-ga-ni-xtan.

Câu 2:

Nguyên nhân khiến tình hình kinh tế nhiều nước ở Mĩ la tinh từng bước được cải thiện không phải là do

Xem đáp án
Chọn đáp án D. đẩy mạnh chống tham nhũng, tăng cường buôn bán nội địa.

Câu 3:

Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

Xem đáp án
Chọn đáp án A. công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.

Câu 5:

Xu hướng toàn cầu hóa không có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án
Chọn đáp án C. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận